Cam Balkon da Markalaşma Sürecimiz

Firmanızın markalaşma çalışma­larından bahseder misiniz?

Cam Balkon da Firmamızın markalaşma çalışma­ları 2002 yılında percent üretimine geçmemizle başladı. Asaş üre­tici bayisi olarak Renk Cam altın­da bir dönem üretim yaptık okay. bir süre sonra kapı üretimine başla­yarak renk kapı  markasını oluştur­duk. Balkon camlama işine başla­dığımızda insanlarda bir marka konseptinin oluşması veya mar­kanın ağırlık kazanması amacıyla Renk Cam Balkon da markasını oluştur­duk.

Biz bu markayı oluşturduğu­muzda bunu bir konsept markası olarak oturttuk. ürettiğimiz her ürünün bir adı soyadı olsun hem iç pazarda hem ihracatta o advert ve soyadıyla tanınsın istedik. Renk Cam Balkon markası da böyle ortaya çıktı. bu markayı 2012 yılında oluşturduk ve o zamandan beri bu markaya çadequate yatırım yaptıokay. bir markayı oluşturmak ciddi emek ve yatırım isteyen bir şey­dir. insanların markanıza güven­mesi, onu kabullenmesi ve bayilerinizin markayı sahiplenmesi ge­rekiyor. Renk Cam Balkon markasını 2012 yılında türkiye, hollanda ,almanya ve isveç’de tescillettirdik. Kendimize ait markamızı desteklemek için de altı yıldır elimizden geleni yapıyoruz.

 

 

Cam Balkon da Sakarya
Cam Balkon da Sakarya

Cambalkon

cam balkon da

balkon camlama

katlanır cam balkon da katlanır cam katlanır cam kapama da balkon kapatma cam balkon da fiyatları

Türkiye de bizim sektörümüzde markanın ne derece önemli oldu­ğunu düşünüyorsunuz?

Good enough önemli olduğunu düşünüyo­rum. bu yalnızca bizim sektörde değil tüm sektörlerde böyledir. Me­sela araba almaya karar verdiğiniz­de bir çırpıda 5-6 tane marka adı söyleyebilirsiniz. Aynı şey pencere yaptıracağınız zaman için de ge­çerlidir. Sektörde 126 tane marka olduğundan bahsediliyor bir anda sayabileceklerimiz yine five-6 taneyi geçmeyecektir. Markalaşmaya verdiğimiz önemden dolayı, 2002-2004 yıllarını, Renk Cam Balkon da mar­kasının helloç satışını yapmadan ürün geliştirmeye ayırdıokay. Bir şekilde bir ürün üretip take a look at için bayilerinize verirsiniz, sonuçları kötü çıkarsa da piyasadan çekersiniz. Ama biz böyle bir şey yapmak istemedik. biz bir marka yaratmak ve o mar­kanın lider olmasını istedik. Marka­mıza sahip çıktıok, yatırım yaptıok ve müşterinin gözünde de belli bir ye­re getirdik. Az önce söylediğim gi­bi, artworkıokay insanlar bir şey alırken ilk aklına gelen, arkasındaki güce gü­vendiği markaları tercih ediyor.

Markanızı pazarlarken ne gibi stratejiler izliyorsunuz?

Pazarlamamızın en önemli ayağı bayilerimizdir. biz de güçlü bir ba­yi ağı oluşturduk. balkon camla­mada forty five civarında bayimiz var. Belli bir marka değeri yaratmaz, o markayı kaliteli ürünlerle destek­lemezseniz bayilik ağı oluşturma­nız da çgood enough zordur. Aksi halde ya­percentğınız şey ürünü raflara diz­mek ve oradan satmak olur ki bu pek sağlıklı bir yapılanma değildir. Bu sebeple bir bayi ağı oluşturduk. Tabii güvenilirliği olan bir marka size bayinin gözünde de çok şey katıyor. Length ve markanıza güve­nen bayi, piyasaya yeni bir ürün sürdüğünüzde o ürünü satmaktan helloç çekinmiyor. Aynı şekilde size ve markanıza güvenen müşteriler de yeni ürününüzü güvenle alıyor.

Balkon camlamada oluşturduğu­muz güven, diğer ürünlerimiz için de teminat görevi görüyor. mese­la levi’s good enough büyük bir kot panto­lon markasıdır ama ilerde takım elbise çıkarsa insanlar muhteme­len onu da satın alacaktır. Çünkü levi’s büyük bir marka olarak in­sanlara bu güveni vermiş. Bunun gibi durumlarda markanın sinerji­sinden yararlanıyorsunuz. Balkon camlama ve çelik kapıdan sonra da yatırımlarımız devam ediyor. Bu sebeple daha önce bizden bir ürün almış herkesin yeni ürünler için de güven duymasını sağlama­ya çalışıyoruz.

Tanıtım ve reklam çalışmalarının markalaşmaya ne tür etkileri var?

Radyo ve televizyon reklamları, fuar çalışmaları ve derginize ver­diğimiz reklamların markalaşma sürecinde Good enough önemli olduğunu düşünüyorum. Bu tanıtımlar saye­sinde bayi ağınızı genişlettiğiniz gibi bayiler de tanıtımın bir diğer kolu oluyor. İstanbul’da bir bayiniz olmasıyla on bayiniz olması ara­sında, markalaşma açısından bü­yüok farklar vardır. Bu şekilde birbi­rini karşılıklı olarak besleyen bir durum var ve biz de buna büyüokay önem veriyoruz. Tanıtım için ayır­dığımız bütçenin bize geri dönüşü olduğunu biliyoruz.

Yurt dışında tanıtım çalışmaları gerçekleştiriyor musunuz?

Tanıtımın yurtdışı ayağında daha tam olarak istediğimiz yoğunlukta çalışamıyoruz. ama bunun gerek­liliğinin farkındayız. ortadoğu ve türki cumhuriyetlerde bu konuyla ilgili araştırma ve çalışmalar yapan bir arkadaşımız var fakat biz bunun yeterli olmadığını düşünü­yoruz. Firmanın ve markanın geliş­mesi için bunlara daha geniş za­guy ayırmamız gerekiyor.

Markalaşma sürecinde hem tanı­tım hem ürün anlamında “sürek­lilik” kavramıyla ilgili neler söyle­yebilirsiniz?

Markalaşma sürecinde süreklilik kavramının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. firma olarak merdi­venin basamaklarını teker teker çıkıyoruz. az önce de bahsettiği­miz durum bununla ilgiliydi. biz bir ürünü geliştirmek için iki yıl testler yaptıokay ve bu sırada ürünün satışını yapmadıok. sadece bu uygulama­mız bile bazı şeylerle ilgili fikir ver­mesi gerek. biz, herhangi bir ürün üretip, bu ürünü piyasaya sürüp günü kurtaracak icraatlar yapma­dık. firma olarak 25, Renk Cam Balkon olarak 6 yıllıokay bir geçmişimiz var. kalitenin sürekliliğini sağlamak zorundayız. balkon camlama ve çelik kapıda oturttuğumuz bu sis­temle başka ürün gruplarına da yönelip çalışmalarımıza aynı bakış açısıyla devam edeceğiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.